Anna Piaskowska

GABINET PSYCHOLOGICZNY

O MNIE

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie, specjalność – psychologia kliniczna. Od kilkunastu lat specjalizuję się w zakresie wspomagania rozwoju dzieci wolniej rozwijających się, z dysharmoniami rozwoju psychomotorycznego. W swojej pracy zawodowej oprócz diagnozy i terapii indywidualnej dzieci, koncentruję się także na wspieraniu rodziców w wychowaniu oraz w sytuacjach kryzysów rodzinnych. Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest udzielanie pomocy rodzicom zastępczym oraz rodzinom adopcyjnym. Współtworzyłam pierwszy i jedyny w województwie pomorskim Punkt Diagnostyczno – Konsultacyjny dla Dzieci z FAS i Ich Rodziców w Gdyni (obecnie Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Gdyni).
W pracy diagnostycznej i terapeutycznej łączę wiedzę neuropsychologiczną dotyczącą funkcjonowania człowieka z założeniami teorii przywiązania i zaburzeń więzi oraz psychotraumatologii.
Doświadczenie zdobywam w ramach pracy w poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz w ramach gabinetu prywatnego. Swoją pracę, zarówno w zakresie diagnozy jak i terapii poddaję stałej superwizji indywidualnej i grupowej.